Dasar Pulangan & Pertukaran

Sepanjang tempoh jaminan, Layson akan menghantar pengganti baru secara percuma jika kerana masalah perkakasan setelah kami mengesahkan, dan menanggung kos penghantaran untuk penghantaran penggantian, pembeli hanya perlu bekerjasama untuk menghantar kerosakan tersebut kembali ke kilang kami.

Untuk mesin iklan yang bermasalah, ia akan dikembalikan ke kilang untuk dibaiki. Layson akan bertanggung jawab atas perbelanjaan yang timbul daripada pembaikan tersebut, termasuk tetapi tidak terhad kepada kos alat ganti baru dan penghantaran produk atau alat ganti dari kami kepada Pembeli.

Di luar mesin tempoh jaminan, Layson akan menyediakan perkhidmatan penyelenggaraan dan sokongan teknikal (Perkakasan dan caj lain yang mungkin berlaku, Layson tidak akan memikul tanggungjawab)